Kontakt

AP-Netline, s.r.o.,

Adresa:

Hlavná 567/15

946 14 Zemianska Olča

Tel.: + 421 905 518 968

e-mail: apnetline@apnetline.eu

Fakturačné údaje

Hlavná 567/15

946 14 Zemianska Olča

 IČO: 45428557

DIČ:2023001552

číslo účtu:   SK7502000000002726941458   VÚB, a.s.